Formularze

Formularze ofert, sprawozdań i ramowy wzór umowy na zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego...

Do pobrania edytowalne formularze ofert i sprawozdań:

1. Dla zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert

2. Dla zadań składanych przez organizacje pozarzadowe w trybie art. 19a (oferty składane z inicjatywy oraganizacji - pozakonkursowe) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uproszczony formularz oferty i sprawozdania).

Do pobrania zamieszczamy również ramowy wzór umowy, który dotyczy dwóch, ww. trybów udzielania dotacji celowych.

Formularze dotyczące zadań innych niż z zakresu pożytku publicznego

1. Wzór ofert

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

Pliki do pobrania

docx
Pobierz plik:
formularz_oferty.docx
Formularz oferty zadania publicznego składanego do Prezydenta Miasta Tarnobrzega
docx
Pobierz plik:
wzor_umowy.docx
Wzór umowy na realizację zadania publicznego
docx
Pobierz plik:
formularz_sprawozdania.docx
Formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego
pdf
Pobierz plik:
uchwala_trybowa_wniosek.pdf
Uchwała w sprawie udzielania dotaci organizacjom pozarządowym na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie