Tarnobrzeski Dom Kultury

Podstawowym celem działalności Tarnobrzeskiego Domu Kultury jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
Do podstawowych zadań TDK należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką.

Do zadań TDK należy również gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Zadania realizowane są poprzez:
- organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze (m.in. Młodzieżowy Teatr Amatorski, Studio Piosenki i Chórek "Łapu-Capu", Pracownia Plastyczna, Zespół Taneczny "Fram", Klub Literacki, Miejska Orkiestra Dęta),
- organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych,
- promocję twórców z różnych dziedzin sztuki (m.in. wieczory autorskie, wystawiennictwo itd.),
- działalność wydawniczą (m.in. Kwartalnik Kulturalny "Afisz").

Najważniejsze imprezy organizowane przez TDK to: Konkurs Piosenki Wygraj Sukces, Barbórkowa Drama Teatralna, Konkurs Piosenki Angielskiej, Konkurs Plastyczny Malujemy Pastelami, Konkurs Recytatorski "Dziecięce Interpretacje", Międzynarodowe Koncerty Organowe, Plenery Malarskie i Wikliniarskie.


www.tdk.tarnobrzeg.pl/wp


Dane teleadresowe:
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg

Sekretariat Dyrekcji - sekretariat // tdk.tarnobrzeg.pl
Finanse i Księgowość - ksiegowosc // tdk.tarnobrzeg.pl
Dział Wydawnictw i Informacji - tdkafisz // wp.pl
Dział Organizacji Imprez - org.imprez // tdk.tarnobrzeg.pl
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego - ara // tdk.tarnobrzeg.pl

 


Telefony:
Centrala: 15 822-21-10
Fax: 15 822-74-97
Dyrektor: 15 822-44-55