Inwestycje w kulturę

Stała ekspozycja "Dzieje Tarnobrzega" w MHMT

 08.11.2018 r. Gmina Tarnobrzeg podpisała umowę dotacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania dot. „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” w ramach programu Infrastruktura kultury.

W ramach zadania wyremontowane zostaną pomieszczenia przeznaczone pod stałą  wystawę pt. „Dzieje Tarnobrzega" dodatkowo zakupione zostanie wyposażenie wystawiennicze. Wartość zadania wynosi 335 000,00 zł, cały koszt zadania pokryty zostanie z otrzymanej dotacji.