Urząd Miasta Tarnobrzeg   dodaj stronę do ulubionych ustaw stronę startową kontakt mapa serwisu
  ()  
  dziś jest 19 lutego 2017, imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli  
     
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Tarnobrzeg 

 aktualności
 
 miasto
 
 samorząd
 
 edukacja
 
 zdrowie
 
 gospodarka
 
 fundusze UE
 
 kultura
 
 turystyka
 
 sport i rekreacja
 
 media lokalne
 
 komunikacja
 
 przewodnik miejski
 
 info
 
 rozrywka
 
 różne
 
  pełne menu
 
 
 
 
   

 
Program ochrony środowiska
Strategia Rozwoju Tarnobrzega
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Rozwój Rynku Pracy
 
Tarnobrzeg w Unii Europejskiej
Rozmiar: 4439 bajtów
Stypendia Unijne
 
 

  2004-09-27

  Przetarg nieograniczony na remont budynku MOPR w Tarnobrzegu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Prezydent Miasta Tarnobrzeg,
39-400 Tarnobrzeg,
ul. Kościuszki 32,
woj. podkarpackie,
pow. m. Tarnobrzeg,
tel. 015 822 65 70,
fax 015 8222504,
www.tarnobrzeg.pl, e-mail: tarnobrzeg@eobip.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na

"Remont budynku MOPR w Tarnobrzegu"

Rodzaj zamówienia: robota budowlana (CPV- 45.45.30.00-7)

Miejsce realizacji: Gmina Tarnobrzeg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Termin (okres) realizacji zamówienia: do 10.11.2004 r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  cena (koszt) - 100%
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać osobiście w: pokoju nr 18, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg
  b) za zaliczeniem pocztowym


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Leszek Wawrylakowski
  b) telefon: (015) 822 65 70 wew. 227 ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, nr pokoju: pok. nr 18
  c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od 09:00 do 14:00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejsce i termin składania ofert: oferty można składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria Urzędu, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg w terminie do dnia 07-10-2004 do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg w pok. 207 w dniu 07-10-2004 o godz. 11:00

Oferent pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

W postępowaniu nie ma wymogu wniesienia wadium 
     
     
    © 1999-2011 Urząd Miasta Tarnobrzeg Urząd Miasta Tarnobrzeg
 
Odnotowano 23690278 wywołań od dnia 12.07.2004 |

do góry